Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy z fotografiką


           To profil przeznaczony dla uczniów pragnących zdobyć zawód technika organizacji reklamy. Kończąc naukę w tej klasie uczeń uzyskuje średnie wykształcenie ogólne (matura) oraz kwalifikacje zawodowe. Na lekcjach przygotowujących do zawodu uczeń uczymy się: przeprowadzania analiz reklamowych, zbierania informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowania informacji, niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, uczestniczenia w rozmowach handlowych, organizacji prezentacji usług reklamowych.

    Absolwent tej klasy ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych – na stanowisku agenta reklamowego, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, studiach graficznych, studiach produkcyjnych.

   Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć w wyspecjalizowanych pracowniach szkolnych, uczestnicząc w wyjazdach do firm, trudniących się pracą, związaną z kierunkiem organizacji reklamy (agencje reklamowe, drukarnie, studia graficzne itp.) oraz uczestnicząc w praktykach zawodowych w profesjonalnych firmach reklamowych.


Secured By miniOrange