Klasy psychologiczne

Klasa humanistyczna z elementami psychologii, socjologii i pedagogiki


Kształcenie w klasie obejmuje naukę podstaw psychologii, pedagogiki i socjologii. Zajęcia te prowadzone są przez specjalistów i mają charakter warsztatów psycho-edukacyjnych oraz forum dyskusyjnego. Ich realizacja odbywa się także poprzez udział w Kole Psychologicznym „Młodzieżowi Liderzy”. Uczniowie organizują lub uczestniczą w akcjach charytatywnych (m. in. dla Domu Małego Dziecka i Tarnowskiego Hospicjum Domowego, akcję „Pola Nadziei” i WOŚP). Prowadzone są także zajęcia z coachingu.

Dzięki takim formom pracy rozwijane są umiejętności rozumienia siebie, porozumiewania się z innymi, wyrażania własnych opinii. Działania te uczą także właściwego zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Klasa realizuje program, który umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań związanych z takimi kierunkami studiów jak psychologia, pedagogika, socjologia, doradztwo zawodowe itp.


Ramowy plan pracy w klasach tego profilu – tutaj.

Secured By miniOrange