Klasy dziennikarskie

Klasa humanistyczna, medialno – prawnicza z elementami edukacji artystycznej


Profil klasy ma celu poznanie dziennikarskich i medialnych form wypowiedzi, poszerzenie wiedzy z zakresu historii mediów, teorii kina i krytyki filmowej. Interaktywne zajęcia wzbogacą informacje z szeroko pojętej kultury audiowizualnej i medialnej (telewizja, reklama, Internet). Uczniowie kształcą umiejętności krytycznego i refleksyjnego odbioru telewizji (filmy, seriale, programy, reklamy). W pracy zespołowej i indywidualnej będą tworzyć różne formy medialne np. audycje radiowe, filmy – reportaż, teledysk, fabuła, obsługa stron internetowych. Prowadzone są także zajęcia z zakresu prawa i administracji publicznej, gdzie uczniowie poznają podstawy prawa karnego i cywilnego, uczestniczą w ćwiczeniach, warsztatach i rozprawach sądowych, obserwują pracę urzędów. Wielu uczniów i absolwentów klasy o tym profilu pracuje w mediach jako dziennikarze oraz autorzy portali internetowch. Młodzież realizuje swoje pasje poprzez zaangażowanie w działalność: Szkolnego Studia Filmowego „Telektroskop”, Radiowęzła Szkolnego „Panika”, Koła Młodego Edytora „Vide Supra”, Koła prawnego „ Paragraf”.


Plan pracy realizowany w klasach dziennikarskich – tutaj.


Secured By miniOrange