Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody z poszerzonym programem kreowania ubiorów oraz elementami kosmetologii i fryzjerstwa


      To profil przeznaczony dla uczniów pragnących zdobyć zawód technika przemysłu mody. Kończąc naukę w tej klasie uczeń uzyskuje średnie wykształcenie ogólne (matura) oraz kwalifikacje zawodowe. Praktyczne umiejętności, uzyskane w toku kształcenia, pozwalają podjąć prace w zakładach produkcyjnych i usługowych branży odzieżowej lub założyć własną działalność gospodarczą.

   Dodatkowe zajęcia z fryzjerstwa i kosmetologii dają duże możliwości absolwentom technikum. Wszyscy uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, umożliwiającą skuteczne przystąpienie do egzaminu maturalnego.

   Uczniowie klasy technikum przemysłu mody mają do dyspozycji bogato wyposażoną pracownię projektowania mody. Ponadto szkoła zawiązała współpracę przedmiotową z innymi technicznymi szkołami: z Preszowa (Słowacja) i z Vizowic (Czechy). Warto też wspomnieć o funkcjonujących w Szkole Szczepanika kołach zawodowych, m.in. o:  Pracowni Projektantów Mody, Kole Modelek, które często organizują pokazy mody.


Secured By miniOrange