XIV Liceum

Kształci uczniów w następujących profilach:

  • medialno-prawniczo administracyjny
  • psychologiczno-socjologiczno-pedagogiczny
  • biologiczno-chemiczny z elementami dietetyki opieki medycznej, rehabilitacji i kosmetologii
  • artystyczny z animacją kultury
  • lingwistyczny z elementami turystyki

Technikum nr 5


Kształci uczniów w czterech następujących profilach:

  • technik fotografii i multimediów
  • technik reklamy
  • technik przemysłu mody
  • technik technologii drewna.
Secured By miniOrange