Klasy psychologiczno-pedagogiczne

Kształcenie w klasie obejmuje naukę podstaw psychologii, pedagogiki. Zajęcia te prowadzone są przez specjalistów i mają charakter warsztatów psycho-edukacyjnych oraz forum dyskusyjnego. Ich realizacja odbywa się także poprzez udział w Kole Psychologicznym “Młodzieżowi Liderzy”. Profil wzbogacony jest o zajęcia z zakresu dietetyki, opieki medycznej i rehabilitacji, co czyni go szczególnie atrakcyjnym dla tych osób, które pragną później kontynuować naukę na takich kierunkach jak: medycyna, pielęgniarstwo, farmacja, stomatologia, weterynaria, dietetyka, kosmetologia itp. Dzięki takim formom pracy rozwijane są umiejętności rozumienia siebie, porozumiewania się z innymi, wyrażania własnych opinii. Działania te uczą także właściwego zachowania w różnych sytuacjach życiowych.