Technik technologii drewna

Technik technologii drewna z aranżacją wnętrz


To profil przeznaczony dla uczniów pragnących zdobyć zawód technika technologii drewna.

Uczeń zyskuje średnie wykształcenie ogólne (matura) oraz kwalifikacje zawodowe.

Absolwent szkoły ma możliwość zatrudnienia w zakładach przemysłu drzewnego:

meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej

oraz w innych ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna.

W wyniku kształcenia absolwent szkoły nauczy się:

– organizować i nadzorować proces produkcyjny

– projektować i wykonywać meble, wyroby z drewna

– programować, nadzorować i obsługiwać linie, obrabiarki i urządzenia techniczne

Współpraca zagraniczna pozwala poznać nowoczesne metody pracy i stwarza dogodne warunki zatrudnienia za granicą Polski.


Ramowy plan pracy w klasach tego profilu – tutaj.


Secured By miniOrange